Infórmate > Noticias 

Noticias 

Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria
Compartir en Facebook Compartir en Twitter

28/06/2022 | Ourense

1 de 1

Ourense, 28 de xuño de 2022. Estimado socio/a: Pola presente teño a ben convocarte á asamblea xeral ordinaria do Comité Cidadán ANTI-SIDA de Ourense, por celebrar o próximo 15 de xullo, venres, ás 20.00 horas en primera convocatoria, e ás 20.30 en segunda, Na mesma data, 15 de xullo, convocase a asemblea xeral extraordinaria en horario de 21:00 primeira convocatoria e 21:30 segunda. Ambas asembleas seran realizadas no local da Asociación sito na rúa Pena Trevinca, 22 – Soto 2º (entrada por Rúa Coenga –Praza de San Cosme), dacordo coa seguinte orde do día: 1. Lectura e aprobación, se procede, da acta da última asamblea. 2. Informe do presidente sobre a situación xeral da asociación. 3. Cambios na Xunta Directiva. 4. Rogos e preguntas. Atentamente, agardando vernos na asamblea, que é o órgano supremo do Comité, atentamente, Jesús Apolinar Álvarez Mazariegos, Presidente do Comité Cidadán Anti-SIDA de Ourense.

Archivada en:

Infórmate > Noticias